Shree Swami Samarth Nam:

 1. | | ॐ नमो लालबाग का राजा मंत्र
 2. | | अथ श्री अष्टविनायक स्तोत्र
 3. | | अथ प्रार्थना
 4. | | अथ श्री स्वामी समर्थस्य षडाक्षर स्तोत्रम
 5. | | अथ श्री स्वामी कवच
 6. | | अथ श्री स्वामी समर्थस्य प्राथरुत्थाय कर्मोपयोगी अमृत नामावली
 7. | | अथ श्री स्वामी समर्थस्य आदिमाया शक्ति रूप स्तोत्र
 8. | | अथ श्री स्वामी समर्थ लक्ष्मीदायक स्तोत्र
 9. | | अथ श्री स्वामी समर्थ स्फुरीत दशावतार स्तोत्र
 10. | | अथ श्री स्वामी समर्थ स्फुरीत श्री कृष्णरक्षा स्तोत्र
 11. | | अथ श्री धनेक्ष्वर स्तोत्र (श्री शंकर)
 12. | | अथ श्री स्वामी समर्थ स्फुरीत दक्षिणमुखी मारुति स्तोत्र.
 13. | | अथ श्री स्वामी समर्थ स्फुरीत अन्नपूर्णा कवच
 14. | | श्री कुलदेवता वज्रकवचम़ (श्री शंकर)
 15. | | श्री कुलदेवता वज्रकवचम़ (श्री विश्णू)
 16. | | श्री कुलस्वामिनी कवच
  (भवानी माता,रेणुका माता ,सप्तश्रुंगी माता,पार्वती माता)
 17. | | श्री कुलस्वामिनी कवच(महालक्ष्मी माता)
 18. | | श्री कुलस्वामिनी एकविंशतिः नामानि
 19. | | श्री ग्रामदेवता कवच
 20. | | श्री स्वामी स्फुरीत स्थानदेवता स्तोत्र
 21. | | ब्रम्हदर्शन
 22. | | विष्णूदर्शन
 23. | | महेशदर्शन(शिव)
 24. | | शक्तिदर्शन
 25. | | ध्यान मार्ग दर्शक
 26. | | ध्यानरूपक
 27. | | समाधीरूपक
 28. | | समृध्दीरुपक
 29. | | सुखरूपक
 30. | | मनःशांतिरूपक
 31. | | आयुवर्धक
 32. | | धनवर्धक
 33. | | धान्यवर्धक
 34. | | पशूवर्धक
 35. | | पुत्रवर्धक
 36. | | पौत्रवर्धक
 37. | | गोदानवर्धक
 38. | | आत्मज्ञानवर्धक
 39. | | अजरावर्धक(रोग न होणे)
 40. | | शिरोरोग निवारक
 41. | | पांडू-कामला निवारक
 42. | | कुष्टादि निवारक
 43. | | शूलरोग निवारक
 44. | | पंचज्ञानेंद्रियगतरोग निवारक
 45. | | पंचकर्मेंद्रिय रोग निवारक
 46. | | नेत्ररोग निवारक
 47. | | सर्वरोग निवारक
 48. | | विषभयनाशक
 49. | | दंशभयनाशक
 50. | | शत्रुनाशक
 51. | | करणीबाधा निवारक
 52. | | चेडादी निवारक
 53. | | दुष्टबाधा निवारक
 54. | | ष़टरिपू निवारक
 55. | | भुतबधा निवारक
 56. | | प्रेतबाधा निवारक
 57. | | पिशाच्चबाधा निवारक
 58. | | ब्रम्हराक्षसबाधा निवारक
 59. | | यमदूत बाधा निवारक
 60. | | डाकिणी निवारक
 61. | | शाकिणी निवारक
 62. | | कामिनी निवारक
 63. | | स्तंभिनी निवारक
 64. | | मोहिनी निवारक
 65. | | सर्वज्वरान निवारक
 66. | | उन्माद निवारक
 67. | | अप्समार निवारक
 68. | | क्षय निवारक
 69. | | रौद्ररूप निवारक
 70. | | स्वामींचा कुबेर मंत्र
 71. | | स्वामी स्तुती
 72. | | स्वामींचा कमंडलू
 73. | | स्वामींची चिलीम
 74. | | भर दे मेरी झोली
 75. | | श्री पृथ्वीकवच
 76. | | अथ श्री औदूंबराष्टक स्तोत्रम
 77. | | भयनाशक कुलदेवता व षोडशनाम स्तोत्र
 78. | | श्री मूळ पुरुश स्तोत्रम
 79. | | अथ श्री स्वामी समर्थस्य नवमुखी कवच
 80. | | अथ श्री सप्तर्षी स्तोत्रम
 81. | | अथ श्री सप्तचिरंजीव स्तोत्र
 82. | | श्री सूर्य स्तोत्रम
 83. | | बालक रक्षा मंत्र
 84. | | सातही आसरा स्तोत्र
 85. | | श्री नवनाथ कवच
 86. | | अथ श्री एकादश रुद्र स्तोत्र
 87. | | श्री स्वामी कृपतीर्थ तारक मंत्र
 88. | | अथ श्री अष्टवसु स्तोत्रम
 89. | | अथ श्री वास्तुपुरूश स्तोत्रम
 90. | | मातृ पितृ कृपतीर्थ तारक मंत्र
 91. | | अथ श्री कुंडलिनी मंत्र
 92. | | श्री अरिष्ट नाशक यम स्तोत्र
 93. | | श्री संकट मोचन अग्नि स्तोत्र
 94. | | श्री अग्नी सप्तनाम स्तोत्र
 95. | | श्री तीर्थ स्तोत्र
 96. | | श्री पर्जन्यवृष्टी स्तोत्र
 97. | | श्री कल्पवृक्ष स्तोत्र
 98. | | श्री तीर्थ महिमा स्तोत्र
 99. | | श्री चौसष्ट भैरव
 100. | | श्री वीर स्तोत्र
 101. | | श्री यक्ष यक्षिणी स्तोत्र
 102. | | श्री अष्टसिद्धी स्तोत्र
 103. | | श्री नवनाथ नवशती (फक्त पी.डी.एफ)
 104. | | श्री स्वामी अमृतसार नवशती (फक्त पी.डी.एफ)
 105. | | श्री तुलसी कवच
 106. | | नव बेर की कमाल
 107. | | अथ श्री स्वामी समर्थ स्फुरित श्री गंगा कवच
 108. | | अथ श्री स्वामी समर्थ स्फुरित तिथी तिथी स्वामी स्तोत्र
 109. | | अथ श्री स्वामी समर्थ स्फुरित नक्षत्र नक्षत्र स्वामी स्तोत्र
 110. | | श्री गजगौरी कवच
 111. | | श्री गजलक्ष्मी कवच
 112. | | श्री गुरुचरित्र नवशती (फक्त पी.डी.एफ)
 113. | | श्री तुळजाभवानी नवशती (फक्त पी.डी.एफ)
 114. | | श्री शंकरबाबा महाराज मंत्र
 115. | | श्री अवलिया चालीसा
 116. | | श्री दशमहाविद्या स्तोत्र
 117. | | श्री गणेश नवशती(फक्त पी.डी.एफ)
 118. | | श्री चतुःश्रुंगी माता अष्टलक्ष्मी माता कवच
 119. | | श्री नवश्री माता कवच
 120. | | संजीवनी बूटी
 121. | | श्री मल्हारी नवशती (फक्त पी.डी.एफ)
 122. | | श्री शनी नवशती (फक्त पी.डी.एफ)
 123. | | महामारी मंत्र
 124. | | श्री व्यंकटेश नवशती (फक्त पी.डी.एफ)
 125. | | श्री वटवृक्षाष्टक
 126. | | श्री कल्पवृक्षाष्टक
 127. | | आनंदी कवच
 128. | | मत्सेंद्र की झोली
 129. | | मानस पूजा
 130. | | श्री जगदंबा मंत्र
 131. | | श्री महाल्क्षमी नवशती(फक्त पी.डी.एफ)
 132. | | श्री कृष्ण मंत्र
 133. | | श्री नरसिंह सरस्वती मंत्र
 134. | | प्रसादाष्टक स्तोत्र
 135. | | श्री गुरू दिक्षा मंत्र
 136. | | श्री कुलदेव कुलस्वामिनी चालीसा
 137. | | महाशिवरात्रि शिव मंत्र १२ ज्योति का मंत्र
 138. | | । श्री स्वामी सक्षा स्तोत्र ।
 139. | | । श्री गुरु गीता (मूळ संस्कृत ) ।
 140. | | । श्री गुरु गीता (श्री समर्थ रामदास स्वामी - मराठी) ।
 141. | | । श्री अवधूत गीता ।
 142. | | । कामगीता (संस्कृत व हिंदी ) ।
 143. | | । अथ गणेश गीता (संस्कृत व मराठी ) ।
 144. | | । अथ गणेश गीता ( मराठी ओव्या ) ।
 145. | | । पराशरकृतं पुत्रप्राप्तिकरं श्री महालक्ष्मी स्तोत्रं ।
 146. | | । महालक्ष्मी चतुर्विंशति नाम स्तोत्रम् ।
 147. | | । ज्योतिर्लक्ष्मी स्तोत्रम ।
 148. | | । श्री लक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्रम् ।
 149. | | । श्री दीप लक्ष्मी स्तोत्रम् ।
 150. | | ।सुदर्शन चक्र स्तोत्र ।
 151. | | । श्री मृतसञ्जीवन स्तोत्र ।
 152. | | । अमृत सञ्जीवन धन्वन्तरि स्तोत्रम् ।
 153. | | । सावित्री देवी मंत्र ।
 154. | | । श्री विश्वामित्र संहितोक्तं गायत्री कवचं ।
 155. | | । श्री काशी क्षेत्रे ५६ विनायक नाम स्तोत्र ।
 156. | | । अथ हरिद्रा गणेश कवच ।
 157. | | । ६४ योगिनी नाम स्तोत्र ।
 158. | | । श्री ब्रह्मकवचम् ।
 159. | | । मरुद़ गण स्तोत्र ।
 160. | | । मनु स्तोत्र ।
 161. | | । श्री गणेश गौरी मंत्र ।
 162. | | । अतः श्री अष्टादश पुराण स्तोत्र ।

 163. | | । श्री गणपत्यथर्वशीर्ष ।
 164. | | । श्री सिद्धि देवी अथर्वषिश ।
 165. | | । महा बुद्धि अथर्वशीर्ष।
 166. | | । नारायण अथर्वशीर्ष ।
 167. | | । शिव अथर्वशीर्ष ।
 168. | | । गायत्र्यथर्वशीर्षम् ।
 169. | | । सूर्य अथर्वशीर्ष ।
 170. | | । श्री देव्यथर्वशीर्षं ।
 171. | | । श्री दत्त अथर्वशीर्ष ।
 172. | | । श्री व्यंकटेश अथर्वशीर्षम् ।
 173. | | । श्री श्री स्वामी समर्थ अथर्वशीर्षम् ।
 174. | | । अथ मातृ पितृ अथर्वशीर्ष कवच ॥ ।

 175. | | । महानन्दी स्तोत्र ।
 176. | | । श्री गणपती कवच ।
 177. | | । श्री स्वामी समर्थ महाराज सहस्रनामावलिः ।
 178. | | । श्री महालक्ष्मि स्तोत्र ।

 179. | | । श्री गणेश चालीसा ।
 180. | | । श्री राम चालीसा ।
 181. | | । श्री शिव चालीसा ।
 182. | | । श्री धन्वंतरी चालीसा ।
 183. | | । श्री हनुमान चालीसा ।
 184. | | श्री कुबेर चालीसा -१
 185. | | श्री कुबेर चालीसा -२
 186. | | श्री कुबेर चालीसा -३
 187. | | । श्री कृष्ण चालीसा ।
 188. | | । श्री विष्णु चालीसा ।
 189. | | । श्री गोपाल चालीसा ।
 190. | | । श्री ब्रह्मा चालीसा ।
 191. | | । श्री भैरव चालीसा ।
 192. | | । श्री बटुक भैरव चालीसा ।
 193. | | । श्री सूर्य चालीसा ।
 194. | | । श्री नवग्रह चालीसा ।
 195. | | । श्री विश्वकर्मा चालीसा ।
 196. | | । श्री गोरखनाथ चालीस ।
 197. | | । श्री बालाजी चालीसा ।
 198. | | । श्री साईं चालीसा ।
 199. | | । श्री परशुराम चालीसा ।
 200. | | । पितर चालीसा ।
 201. | | । श्री दुर्गा चालीसा ।
 202. | | । श्री विन्ध्येश्वरी चालीसा ।
 203. | | । श्री लक्ष्मी चालीसा ।
 204. | | । श्री महालक्ष्मी चालीसा ।
 205. | | । श्री सरस्वती चालीसा ।
 206. | | । श्री गायत्री चालीसा ।
 207. | | । श्री काली चालीसा ।
 208. | | । श्री महाकाली चालीसा ।
 209. | | । श्री शीतला चालीसा ।
 210. | | । श्री राधा चालीसा ।
 211. | | । श्री तुलसी चालीसा ।
 212. | | । श्री वैष्णो देवी चालीसा ।
 213. | | । श्री संतोषी माँ चालीसा ।
 214. | | । श्री अन्नपूर्णा चालीसा ।
 215. | | । श्री पार्वती चालीसा ।
 216. | | । श्री बगलामुखी चालीसा ।
 217. | | । श्री गंगा चालीसा ।
 218. | | । श्री नर्मदा चालीसा ।
 219. | | । श्री शाकंभरी चालिसा ।
 220. | | । श्री ललिता चालीसा ।
 221. | | । श्री मृत्युंजय चालीसा ।
 222. | | । श्री वीरभद्र चालीसा ।
 223. | | । श्री चित्रगुप्त चालीसा ।
 224. | | । श्री शनी चालीसा - १ ।
 225. | | । श्री शनी चालीसा -२ ।
 226. | | । श्री विश्वकर्मा चालीसा -१ ।
 227. | | । श्री विश्वकर्मा चालीसा -२ ।
 228. | | । श्री गुरु बृहस्पति देव चालीसा ।
 229. | | । श्री नरसिंह चालीसा । - अघोरी नजर बाधा नाशक
 230. | | । श्री क्षेत्रपाल चालीसा ।
 231. | | । श्री चामुण्डा देवी चालीसा ।
 232. | | । अथ चौरासी सिद्ध चालीसा चालीसा ।
 233. | | । श्री बालक रक्षा चालीसा ।
 234. | | । मां ज्वाला देवी चालीसा ।
 235. | | । संत चालिसा ।
 236. | | । श्री कामाख्या चालीसा ।
 237. | | । श्री जोतिबा चालीसा।

 238. | | । भीमरूपी मारुती स्तोत्र ।
 239. | | । श्री काल भैरव अष्टक ।
 240. | | । श्री स्वामी समर्थ अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र ।
 241. | | । गरुड पुराणांतर्गत पितृ स्तोत्र (विवाह व संतान प्राप्ती साठी)
 242. | | । तांबुल विडा मंत्र ।
 243. | | । श्री महामृत्युञ्जय कवच ।
 244. | | । स्वामी साईं माला अमृत बानी ( पाप व ऋण मोचक ) ।
 245. | | । संवत्सर स्तोत्र ।
 246. | | । शनि अमृतवाणी ।
 247. | | । श्री पांडुरंग रुक्मिणी कवच ।
 248. | | । अथ आदेश गायत्री जाप ।
 249. | | । नमो गोरक्षा ।
 250. | | । नव नाथ स्वरुप स्तोत्र ।
 251. | | । नौनाथरक्षा जाप ।
 252. | | । शिव गोरक्ष बावनी ।
 253. | | । श्री नवनाथ मंगलाष्टक ।
 254. | | । श्री नाथ बाला जाप बीज मंत्र ।
 255. | | । श्री धनेश्व कवच ।
 256. | | । अथः योगमुहूर्तस्तोत्र: ।
 257. | | । श्री अप्सरा स्तोत्रः ।
 258. | | । श्री गंधर्व स्तोत्रः ।
 259. | | । अथः धनदा स्तोत्रं ।
 260. | | । श्री धनदा कवच ।
 261. | | । रुद्रयामल तन्त्रोक्त श्री स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र ।
 262. | | । श्री स्वामी समर्थांर्चे आदिमाया स्वरूप दर्शन स्तोत्र ।
 263. | | । पती प्राप्ती हेतू जानकीकृतं पार्वतीस्तोत्रम् ।
 264. | | । चाक्षुषोपनिषद ।
 265. | | । याज्ञवल्क्य कृत शिव रक्षा स्तोत्रम् ।
 266. | | । पुत्र प्राप्ती हेतू अभिलाषाष्टकम् ।
 267. | | । कुण्डलिनी स्तोत्रम् ।
 268. | | । श्री देवी खड्गमालास्तोत्ररत्नम् ।
 269. | | । दस महाविद्या कवच ।
 270. | | । दारिद्रय दहन स्तोत्र ।
 271. | | । अथ बाह्य शान्ति सूक्तं ।
 272. | | । ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र ।
 273. | | । शत्रु विध्वंसनी स्तोत्रम् ।
 274. | | । आयुर्देवी स्तोत्रम् ।
 275. | | । श्री भवानी त्रैलोक्य मोहन कवचं ।
 276. | | । सर्प सूक्तम् स्तोत्र -कालसर्प दोष एवं पितृ दोष शमनार्थ ।
 277. | | । श्री शाकम्भरी माता महामंत्र ।
 278. | | । श्री रेणुका अष्टक ।
 279. | | । श्री संतान सप्तमी व्रत कथा ।
 280. | | । माँ षष्ठी देवी पूजा विधि ।
 281. | | । गोपी कृत बाल रक्षा स्तोत्र ।
 282. | | । श्री आर्यादुर्गा महात्म्य ।
 283. | | । श्री आर्या दुर्गा अष्टक ।
 284. | | । वंश लाभाख्य कवच ।
 285. | | । श्री कार्तिकेय कवच ।
 286. | | । श्री वेंकटेश विजय (फक्त पी.डी.एफ)।
 287. | | । कार्तिक माहात्म्य (फक्त पी.डी.एफ)।
 288. | | । अथः कामदेव मंत्र ।
 289. | | । श्री मारुती नवशती (फक्त पी.डी.एफ)।
 290. | | । बंदी मोचन स्तोत्र व् उपाय ।
 291. | | । सर्वारिष्ट निवारण स्तोत्र ।
 292. | | । गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्र ।
 293. | | । गर्भ रक्षाम्बिका स्तोत्रम् ।
 294. | | । नवग्रह कवचम् ।
 295. | | । श्री होलिपौर्णिमा स्तोत्र ।
 296. | | । श्री सावित्री देवी स्तोत्र ।
 297. | | । श्री योनि स्तवराज: स्तोत्र ।
 298. | | ।नागमणी मंत्र ।
 299. | | । अक्षदा मंत्र ।
 300. | | । श्री शनि कुल अशिर्वाद् स्तोत्र ।
 301. | | । श्री कृष्ण स्तुती ।
 302. | | । दत्तात्रेय स्तोत्र ।
 303. | | ।।काली का खप्पर।।
 304. | | दिव्य पुरुष स्तोत्र ।
 305. | | श्री विद्या कवच ।
 306. | | श्री त्रिपुर भैरवी कवच ।
 307. | | ।।श्री सौभाग्य-कवच-स्तोत्र-साधना ।
 308. | | ।। श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र ।
 309. | | ॥ श्रीकमलात्मिका कवचम् ॥
 310. | | ॥श्री तुळजाभवानी माहात्म्य ॥
 311. | | शनी अष्टोतर शतनाम स्तोत्र ॥ ॥
 312. | | बाला दुःस्वपनाशक कवचम् ॥ ॥
 313. | | ॥उग्रतारा कवचम् ॥
 314. | | त्रैलोक्य विजय कवचम् ॥
 315. | | त्रैलोक्यविजय भैरवी कवचम् ॥
 316. | | ॥ बगलामुखी कवचम् ॥
 317. | | ॥ बाला कवचम् ॥
 318. | | ॥ त्रिपुर लक्ष्मी कवचम् ॥
 319. | | ॥ त्वरित फलदायी मातंगी कवचम॥
 320. | | ॥त्रैलोक्यविजय भैरवी कवचम् ॥
 321. | | ॥ अमृत रक्षा मन्त्र ॥
 322. | | ॥ सप्तशृंगी माता मन्त्र ॥
 323. | | ॥ शिव नवशती (फक्त पी.डी.एफ) ॥
 324. | | ॥यक्षिणी नाम स्तोत्र॥
 325. | | ॥ विजय दायक विक्रमादित्य सिंहासन स्तोत्र ॥
 326. | | ॥ महाकाल मंत्र ॥
 327. | | ॥ शिवलीलामृत : नित्य पाठाच्या बेचाळीस ओव्या (शिवलीलामृत सार)॥
 328. | | ॥ अश्विनीकुमार स्तोत्र ॥
 329. | | ॥ श्री गुरु पादुका स्तोत्रम् ॥
 330. | | ॥ श्री कृष्ण नवशती ॥
 331. | | ॥ मदन द्वादशी व्रत कथा - मत्स्य पुराण॥
 332. | | ॥ श्राद्धफल्प--पितृगाथा-कीर्तन॥
 333. | | ॥श्री बुद्धि कवच॥
 334. | | ॥ श्री सिद्धि कवच॥
 335. | | ॥ श्री शारदेश कवचं ॥
 336. | | ॥ रोग निवारण सूक्तं ॥